බුදු හිමිට පිටුපා චිත්ත දූෂක චාල්ස් තෝමස්ගේ දූෂණයට කැමති වූ කහ රෙදි වෙළා ගත්තවුන්

  1. කෝට්ටේ නාග විහාරයේ මාදුළුවාවේ සෝභිත
  2. මාතර රට්ඨපාල මහා විහාරයේ කනත්තේගොඩ සද්ධාරතන
  3. බලංගොඩ මිරිස්වත්ත ශ්‍රී ධර්මානන්ද පිරිවෙණේ කරගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති
  4. හෙට්ටිපොල මදුල්ල විහාරයේ බෙලිවැවේ සෝභිත
  5. ශ්‍රී විමලකීර්ති පිරිවෙණේ මැදඋයන්ගොඩ ධම්මවිමල
  6. සීනිගම ශ්‍රී කුසුමාරාම පුරාණ විහාරයේ අකුරල මංජුලතිස්ස

නම් උපුටා ගැනීම ගායන සහ වාදන කොටස් ඇතුලත් http://www.endchannel.com/watch?v=yt/E1XGSdcSf7Q යන සබැඳියට අදාළ වීඩියෝවෙනි.

අතිරේක කියවීම්:

  1. චිත්ත දූෂක චාල්ස් තෝමස් බයිලා ගීතයක් ද ගයමින් මදුල්ල පන්සල තුළ සමූහ දූෂණයක යෙදීම
  2. 2019 ජනවාරි 5 වන දින මාතලේ අළුවිහාරයේදී ස්ත්‍රීන් විසින් පවත්වන ලද උමතු ප්‍රදර්ශනය