සුනඛයෙකු බඳු වූ අත්තරගම ප්‍රඥාලංකාර සංඝ සුපර්ස්ටාර් ලු!

ඉහත දැක්වෙන වීඩියෝවේ අත්තරගම පඥාලංකාර නිවේදක මහතා සමඟ මෙසේ දෙබසක යෙදෙනවා:

[ කාලය 00:10:01 - 00:10:19 ]

නිවේදක මහතා: ගොඩක් දෙනෙක් ඔබ වහන්සේට කියනවා සංඝ සුපර්ස්ටාර් කියලා. ඔබ වහන්සේ සංඝ සුපර්ස්ටාර් ද අපේ හාමුදුරුවනේ?

අත්තරගම පඥාලංකාර: මම බය නැතුව කියනවා මං සංඝ සුපර්ස්ටාර්. ඒ මිනිස්සු එක්ක ඉන්න හින්දා. ෂෝ එක නෙමෙයි. ෂෝ එක නෑ. එළියේ ඉදන් පහර ගහනවා ගොඩක් හාමුදුරුගොල්ලෝ. මේවා ඇවිල්ලා බැලුවා නං තේරෙයි.

"superstar" යන ඉංග්‍රීසි වදනින් හැඳින්වෙන්නේ යම් විෂයක අතිශය දක්ෂතාවයක් දක්වන්නෙකුව. භික්ෂු සංඝයා අතර අතිශය දක්ෂයෙකුව තෝරනවා නම් ඒ තේරීම භික්ෂු සංඝයාට අදාළ නිර්ණායකයන්ට අනුව සිදුවිය යුතුයි. හුදෙක් මිනිසුන් එක්ක සිටීම නිසා එසේ කිව හැකි නම් ත්‍රිපිටකයේ විනය පිටකයේ පාරාජිකා පාළියේ සඞ්ඝාදිසෙසකාණ්ඩයේ කුලදූසකශික්ෂාපදය විස්තරයේ කියැවෙන අස්සජි පුනබ්බසුක නම් කීටාගිරි දනව්වෙහි ආවාසික වූ අලජ්ජී වූ පාප භික්ෂූන්ටත් සංඝ සුපර්ස්ටාර්ලා යැයි තමයි කියන්න වෙන්නේ.

පැවිදි පිරිස අතර "සංඝ සුපර්ස්ටාර්" යැයි කිව හැක්කේ වෙන කාටවත් නොව බුදුරජානන් වහන්සේට. ශ්‍රාවක පිරිස අතර "සංඝ සුපර්ස්ටාර්ලා" යැයි කිව හැක්කේ ක්ෂීණාස්‍රව රහතන් වහන්සේලාට.

අත්තරගම පඥාලංකාර වැනි ශීලයෙනුත් පිරිහුණු, සමාධියෙනුත් පිරිහුණු, ප්‍රඥාවෙනුත් පිරිහුණු කුණු කන්දක් බඳු වූ පුද්ගලයෙක් "මම සංඝ සුනඛ" යැයි කීවා නම් එය ගැළපෙනවා. මොන සුපර්ස්ටාර් ද? මේ තුච්ඡ පුද්ගලයා තමන් ගැන හිතාගෙන ඉන්න හැටි දැක්කාම සම්බුද්ධ ශාසනයේ රස්නයක් වත් මේ පුද්ගලයාට දැනිලා නැති බවයි පෙනෙන්නේ.