කමල් වික්‍රමනායක

කමල් වික්‍රමනායක යනු ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජානන් වහන්සේගේ බුදු සසුනේ ශ්‍රාවක උපාසකයෙකි.