ප්‍රමුඛ වූ මහාසොරෙකු වන පිටිදූවේ පකිස් බූරුවාගේ කටයුතු සංවිධානය කරගන්න ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවත් විශාල කැප කිරීමක් සිදු කරාලු

[ කාලය 00:07 ]

මේ අවස්ථාවට වැඩමවා සිටිනවා අපේ කොළඹගම පොඩි හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම නිකවැරටියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තුමා, ගොකරැල්ල හා පන්සියගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්, ...

[ කාලය 00:53 ]

මේ අවස්ථාවට අපට ගොඩක් උදව් කරා පොලිසියේ මහත්තුරු, ඒ වගේම යුධ හමුදාවේ මහත්තුරු මේ කටයුතු සංවිධානය කරගන්න විශාල කැප කිරීමක් සිදු කරා.

සබැඳි:

  1. ප්‍රමුඛ වූ මහාසොරෙකු වන පිටිදූවේ පකිස් බූරුවාගෙන් පිහිට යැදි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය
  2. පිටිදූවේ තුච්ඡ සිරිධම්ම ජේසුස් වහන්සේ කීවෙත් බුදුරජානන් වහන්සේ කී මාර්ගයම බව කීම
  3. පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා යනු අරහත් තබා සෝතාපන්න වත් නැති අන්ධබාල පෘතග්ජනයෙකි
  4. මල්වතු අස්ගිරි මහානායක පදවි දරන්නන් පිළිබඳ ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතනගේ කියැවීමක්
  5. ධර්මගොඩ කොපිරයිට්නන්ද පව්කාර ලොකු හිවල් හාමි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට කැමති නෑ ලු!
  6. වත්මන් බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මිසදිටු සරණ යමින් බුදු සසුනේද අගතියට කටයුතු කිරීම