ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉටුකම COVID - 19 අරමුදලට කෙළ ගසමු

ක්‍රෑහ්, තුක්.

ලැජ්ජා නැතිකම රුපියල් මිලියන දහයක් තියා එක රුපියලක් වත් වටින්නේ නෑ.

සබැඳි:

  1. රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි සංඝයා රූපියශික්ෂාපදයෙහි වරදවා පිළිපැදීමට යොමු කෙරෙන පරිදි ගිහියන් විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලාට මුදල් දිය යුතු අයුරක් පැවසීම
  2. පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි "හොඳ brain capacity එකක් තියේ නං මනුස්සයෙකුට, ඒ මනුස්සයාට සල්ලි හොයන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි" යැයි පැවසීම
  3. ලබුනෝරුවකන්ද නරිවාද ශාසන සමීක්ෂා 2019-01-05
  4. මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිගේ නරිවාද ලබුවිජ්ජා සම්භාෂණය
  5. තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි මෙහෙණන් මුදල් සිඟමනේ යොදවනවාද?
  6. ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දේවදත්ත පරපුරේ උපදේශක මණ්ඩලයක් පත්කර ගනියි
  7. දෙදහස් විස්ස පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව ද බුදු සසුනට හිතැති රාජ්‍ය නායකත්වයක් නැත