පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා ගැන තපෝවනයේ රතන හිමි පවසන දෑ - 2

සබැඳි:

 1. පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා ගැන තපෝවනයේ රතන හිමි පවසන දෑ - 1
 2. දෙදහස් විස්ස පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව ද බුදු සසුනට හිතැති රාජ්‍ය නායකත්වයක් නැත
 3. වත්මන් බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මිසදිටු සරණ යමින් බුදු සසුනේද අගතියට කටයුතු කිරීම
 4. ධර්මවාදීන් විනයවාදීන් ඇති විට අධර්මවාදීන් අවිනයවාදීන් ෆේස්බුක්වල පිනුම් නොගහාවිද?
 5. ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ පුද්ගලයින්ගේ හෙලුව පෙනේ
 6. රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමිගෙන් බුදු සසුන අතුරුදහන් කිරීමට උපදෙසක්: භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ හරි වැරදි සෙවීම ගිහියන්ට අදාළ නැත
 7. අන් අයගේ ගුණ දොස් කීම පුණ්‍ය ක්‍රියාවක්ද, පාප ක්‍රියාවක්ද, නොකියා සිටීම උතුම්ද?
 8. පැවිද්දන්ට සහ ආගම්වලට ගැරහීම ගැන ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නොමනා ආකල්පයකට එළඹ සිටීම
 9. ප්‍රමුඛ වූ මහාසොරෙකු වන පිටිදූවේ පකිස් බූරුවාගෙන් පිහිට යැදි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය
 10. ප්‍රමුඛ වූ මහාසොරෙකු වන පිටිදූවේ පකිස් බූරුවාගේ කටයුතු සංවිධානය කරගන්න ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවත් විශාල කැප කිරීමක් සිදු කරාලු
 11. බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කරමු
 12. පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා පිළින්දවච්ඡ පරපුරේ දැයි පරික්ෂා කිරීමට ක්‍රමයක් - තපෝවනයේ රතන හිමි - 3
 13. පිටිදූවේ පකිස් බූරුවා ගැන තපෝවනයේ රතන හිමි පවසන දෑ - 4